Artwoman- biżuteria autorska

Temat: zniszczony dokument
Użytkownik wrote: Swój żal skieruj raczej do posłów którzy wszystko mają za fri i diety w wysokosci pensji 10 przecietnych zjadaczy chleba.Przy obecnych zarobkach na kolei skandalem jest to,że trzeba płacić ... płacić za powrót do domu. Szanowny Panie! Koszt podróży służbowej, w tym powrotu, ma obowiązek pokryć pracodawca, w tym przypadku przewoźnik kolejowy. Proszę wystąpić o zwrot. Najlepiej zbiorowo, żeby się Pana...
Źródło: topranking.pl/1571/zniszczony,dokument.phpTemat: Kilometrówka
określonej w odrębnych rozporządzeniach dot. budżetówki  pod warunkiem, że otrzymujący nie wliczył ich do kosztów uzyskania przychodów) za czas:           o podróży służbowej pracownika,           o podróży osoby nie będącej pracownikiem, Kilometrówka nie jest opodatkowana.
Źródło: topranking.pl/1603/kilometrowka.php


Temat: Nierozwiązywalna Zagadka??
tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15, Aha. Wziąłem treść ustawy z początku 2006 roku. No i tym lepiej, więcej do odliczenia.
Źródło: topranking.pl/1853/nierozwiazywalna,zagadka.php


Temat: Pomniejszenie dochodów osiągniętych za granicą o przysługujące diety...
"Piotr Stróżyna" <piotr.stroz@soft-eks.plwrote in message A jaki tp przepis masz na myśli, bo zasady, o ktorej piszesz (pomnijeszanie dochodów o diety) nie znam? ;) Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego ... podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15 ---------- z tym, ze nie mam pojęcia o jakim przeliczaniu wy mówicie. Diety odlicza się od dowolnej wypłaty jeszcze w walucie,...
Źródło: topranking.pl/1853/pomniejszenie,dochodow,osiagnietych,za.php


Temat: jak przeliczyć wartość 30 diet?
jak przeliczyć wartość 30 diet? Choć "płatnik" tego nie zrobił bo to państwowa instytucja, mój dochód mógłby byc mniejszy niz wykazano w PIT-11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ... dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet..., Niby łatwo i prosto; od pracodawcy załatwić świadectwo o "pobycie za granicą w okresie od.. do..". Tak, tylko według jakich stawek kursu walut przeliczać diety na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,22048292,22048292,jak_przeliczyc_wartosc_30_diet_.html


Temat: dieta za delegacje
Przysługuje ci połowa diety, czyli 11,00 zł. 3. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady: 1) jeżeli krajowa podróż służbowa trwała nie dłużej niż dobę i wynosi: a) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, b) ponad 12 godzin - przysługuje 100% diety; 2) jeżeli krajowa podróż służbowa trwała dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety, b) ponad 8 godzin - przysługuje 100% diety.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,48238792,48238792,dieta_za_delegacje.html


Temat: Wysokość diety a czas podróży
Wysokość diety a czas podróży Dieta za podróż służbową odbywaną w kraju wynosi w 2007 roku 23 zł za 1 dobę. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż 1 dobę, prawo do pełnej diety przysługuje dopiero po 12 godzinach. Podróż, której czas trwania mieści się w przedziale 8-12 godzin, daje prawo do połowy diety. Krótszy niż 8 godzin czas podróży nie uprawnia do otrzymania diety służbowej. Jeśli czas podróży służbowej przekracza 1 dobę, wtedy do 8 godzin następnej doby przysługuje połowa diety, a po przekroczeniu 8 godzin - pełna wartość diety.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,70171084,70171084,Wysokosc_diety_a_czas_podrozy.html


Temat: Podatki a praca za granica - kampania anty PIS
... uzyskujących dochody ze stosunku pracy, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, nieprzekraczających rocznie równowartości 30 diet.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,41393635,41393635,Podatki_a_praca_za_granica_kampania_anty_PIS.html


Temat: dieta na wyjazd a nauczyciel
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991) Dietę oblicza się w następujący sposób: 1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2) za niepełną dobę podróży: a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety, c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z ww. zasadami. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na: 1) śniadanie - 15% diety; 2) obiad - 30% diety; 3) kolację - 30% diety; 4) inne wydatki - 25% diety. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,42382639,42382639,dieta_na_wyjazd_a_nauczyciel.html


Temat: dieta za delegację - czy pracodawca może ją "obcią
Tabela dotycząca diet obowiązuje wszystkie firmy. Jeśli chodzi o firmy państwowe muszą one obligatoryjnie stosować się do tabel, natomiast pracodawca prywatny NIE MA PRAWA obniżyć wysokości diety bez uzasadnionej przyczyny (może ją zwiększyć, ale poniżej stawki dziennej zejść nie może). Pracodawca może potrącić część diety, w przypadku gdy pracownik miał zapewniony posiłek: za śniadanie zabiera 15 % z 42 euro, za obiad 30 % z 42 euro, za kolację 30 % z 42 euro z diety dziennej... Jeżeli firma zapewniła Wam transport na miejsce docelowe, oraz w drodze powrotnej też jechaliście samochodem służbowym, to nie należy Wam się ryczałt na dojazdy w wysokości jednej diety 42 euro. Jeżeli podczas pobytu tam, nie musieliście korzystać we własnym zakresie z taksówek lub komunikacji miejskiej nie należy Wam się 10 % wysokości diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Może nie rozliczyć wam faktur za paliwo służbowe i będziecie musieli zapłacić z własnych pieniędzy, ale wtedy nie może wam zabrać ryczałtów na dojazdy. Natomiast jeśli chodzi o posiłki, pracodawca powinien Wam udowodnić, że zapewnił posiłki ( np śniadanie w hotelu udokumentowane fakturą), żeby potrącić część diety. Moim zdaniem zrobił to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,15006572,15006572,dieta_za_delegacje_czy_pracodawca_moze_ja_obcia.html


Temat: Diety na delegacje zagraniczne
Są takie dwa rozporządzenia - jedno o dietach w kraju, drugie za granicą. Dla Japonii dieta wynosi 6.900 JPY, a limit na noclegi za nocleg 22.000 JPY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,27042416,27042416,Diety_na_delegacje_zagraniczne.html


Temat: studia w UK, podatek w Polsce
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium" - czyli do 32 funtów dziennie. Jeśli więc Pana stypendium nie przekracza tej kwoty, nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,810,60907366,60907366,studia_w_UK_podatek_w_Polsce.html


Temat: Jakie konto dla firmy?
... detalicznego materiałów pomocniczych, 4) kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, 5)...
Źródło: topranking.pl/1234/jakie,konto,dla,firmy.php


Temat: Czy warto wykupywac ulgi przejazdowe
konsekwencji do zapłaty diet." To cytat z uzasadnienia wyroku oddalającego pozew o zapłatę diet za podróż służbową. Na moje stwierdzenie, że skoro polecenie wyjazdu do pracy poza stałe miejsce pracy ale na terenie sekcji nie jest podróżą służbową (delegacją), to pracodawca bez przeszkód może wysłać na odległą stację bez możliwości dojazdu w rozsądnym czasie, także kobietę w ciąży lub karmiącą bez jej...
Źródło: topranking.pl/1569/czy,warto,wykupywac,ulgi,przejazdowe.php


Temat: podróż służbowa
witam w mojej firmie do celów odbywania podróży służbowych wprowadza sie karty kredytowe American Express. problem polega na tym ze za wszelkie operacje na karcie odpowiada pracownik tj. spłata zadłużenia prowizje za wypłaty w bankomacie itd. po zakończeniu podróży słuzbowej rozliczam delegacja, firma przelewa na moje konto odpowiednia sume - wynikającą z rozliczenia delegacji (hotele, diety, ryczałty itd.) a ja następnie własnorecznie ... SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U.01.151.1720 z 2001 roku): 1. żądać zwrotu prowizji od wypłaty zaliczki w bankomacie? Paragraf 3 punkt 4 w/w rozporzadzenia stwierdza że pracodawca ma pokryć inne udokumentowane wydatki związane z podróżą służbowa. 2. Jeżeli rozliczenie delegacji "przeciągnie się" (to standard w mojej firmie) z winy pracodawcy, i nie dostanę na czas zwrotu kosztów podróży, czy mogę żądać pokrycia przez moją firmę karnych odsetek z niespłaconego w terminie zadłużenia na...
Źródło: topranking.pl/1855/60,podroz,sluzbowa.php


Temat: podróże służbowe
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 525 oraz Nr 151, poz. 1721 - zmiany zaznaczone są tłustą czcionką) : : § 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. 2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia. 3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. 4. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady: 1) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, 2) za niepełną dobę: a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety, c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. § 5. 1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25 proc. diety ustalonej według zasad określonych w § 4 ust. 4. 2. Pracownikowi, którzy otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na: 1) śniadanie - 15 proc. diety, 2) obiad - 30 proc. diety, 3) kolację - 30 proc. diety, 4) inne wydatki - 25 proc. diety. 3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. Tak wiec pozostaja tylko inne wydatki czyli 25% diety x ilosc dni. Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,10561798,10561798,podroze_sluzbowe.html


Temat: jedzenie w delegacji
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. § 3.Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: 1. przejazdów, 2. noclegów, 3. dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 4. innych udokumentowanych wydatków. Dieta przeznaczona jest na pokrycie codziennych wydatków związanych z posiłkami i przysługuje w wysokości określonej przepisami.Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin, pracownikowi przysługuje połowa diety.Przy podróżny która trwa np.12 godzin, należy się dieta w pełnej wysokości.Jeśli podróż służbowa trwa dłużej niż dobe, wówczas przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje połowa diety.Za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje dieta nie się nie należy i nie będzie się należała jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.Stawki obowiązujące od 01.01.2003 r ;Dieta: 20,00, Ryczałt noclegowy: 30,00, Ryczałt na dojazdy: 4,00. "Pojechałam tam z dwoma osobami i jedna z nich powiedziała że niemożliwe jest wliczanie pożywienia w koszta delegacji. Chodzi mi ... w przypadku podróży służbowej.Dieta Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej - w rozporządzeniu określa kwote, jaką pracownik otrzymuje za całodzienne wyżywienie, a jeżeli w czasie odbywania podróży służbowej pracownik nocował, to przysługuje mu zwrot kosztów noclegu w hotelu.Natomiast w przypadku korzystania w podróży z własnego samochodu - zwrot kosztów eksploatacji samochodu określonych w rozporządzeniu.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,32309967,32309967,jedzenie_w_delegacji.html


Temat: Diety na delegacje zagraniczne
... należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2. Jesli jednak nastepuje sytuacja okreslona w § 5 czyli brak regulacji odnosnie podrozy sluzbowych w regulaminie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,27042416,27042416,Diety_na_delegacje_zagraniczne.html


Temat: Delegacja krajowa - limit na hotel
na stronie: kadry.infor.pl/place/podroze-sluzbowe/56803,0,Jak-rozliczyc-delegacje-krajowa.html mozna wyczytac, ze: Zasady obliczania są następujące: 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: - od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety, - ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości, 2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: - do 8 godzin - przysługuje połowa diety, - ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. W rozporzadzeniu MInistra z 19 grudnia 2002 roku jest tylko punkt, ze za niepeΠnà dob´ podró˝y: a) do 8 godzin — przysΠuguje 1/3 diety, b) ponad 8 do 12 godzin — przysΠuguje 1/2 diety, c) ponad 12 godzin — przysΠuguje dieta w peΠnej wysokoÊci. Czy faktycznie jest tak, że jesli podroz trwa dluzej niz dobe nalezy się pełna dieta jak liczymy następna dobę po 8 godzinach czy dopiero po 12? jesli po 8 tak jak na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,72272978,72272978,Delegacja_krajowa_limit_na_hotel.html


Temat: Radni
Czy to takie śmieszne sumy??: Uchwała nr IV/22/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem ... zmianami) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710)., uchwala się co następuje § 1. Ustala si e wypłatę diety w formie miesięcznego ryczałtu. § 2. Jako podstawę do rozliczenia diety przyjąć 75% półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. § 3. Wysokość diet dla poszczególnych ... % podstawy określonej w § 2 § 4. Regulamin przyznawania diet radnym określa załącznik do niniejszej uchwały. § 5. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy , z którego korzysta na zasadach określonych w powyższych przepisach w wysokości stawki określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów samochodowych osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. § 6.Traci moc Uchwała Nr II/18/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta. § 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chełmna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,635,90688909,90688909,Radni.html
Szablon by Sliffka (© Artwoman- biżuteria autorska)